МОДУЛЬ URBIO™ New

Користувачі

МОДУЛЬ URBIO
ЄДИНИЙ МУНІЦІПАЛЬНИЙ РЕЄСТР

Модуль дозволяє:

 • Консолідувати та нормалізувати дані з різних інформаційних систем (адміністративних, соціальних, освітніх, медичних та ін.) щодо майна, жителя та його активностей в територіальній громаді
 • Управляти агрегованим профайлом кожного об'єкту майна (землі, будівлі, транспорт тощо), жителя та його дій (операцій)
 • Забезпечити даними аналітичні системи для формування різного роду звітів, моделювання та прогнозування подій на онові великого масиву даних (Big Data Analysis)

Advantages of the module

Наявність універсальної бази даних жителів, об'єктів, а також їх інформаційної активності

Надійний та зручний інструмент обміну даними з структурними підрозділами, органами влади та бізнесом

Надійність та висока продуктивність роботи за рахунок використання новітніх технологій

Користувачі

Results of implementation:

For the authorities of the territorial community:

 • Наявність повної та достовірної інформації про потреби жителів територіальної громади, їх потреби
 • Наявність повної та достовірної інформації про об’єкти тер.громади, їх особливостей, можливостей та їх використання
 • Можливість прийняття управлінських рішень для вирішення стратегічних завдань громади на основі достовірної інформації
 • Скорочення витрат громади на супровід та зберігання ІТ інфраструктури громади за рахунок використання єдиного джерела даних
 • Підвищення лояльності жителів за рахунок оперативного вирішення їх реальних потреб та побажань

For residents and businesses:

 • Зручне та швидке отримання послуг за рахунок зменшення часу на їх замовлення та отримання
 • Вирішення побутових питань до їх виникнення за рахунок моделювання та прогнозування аналогічних ситуацій
 • Долучення жителів до управління тер.громадою з врахуванням їх активностей та зацікавленностей